• Nhà cung cấp các sản phẩm khí thanhamgas
  • Van giảm áp, đồng hồ khí, van chai khí, vật tư ngành khí
Sản phẩm nổi bật
Khí SF6

SF6 là một chất vô cơ , không màu, không mùi, không dễ cháy , có độ cách điện cao, SF6 đ...

$0,00
Khí Heli

Heli (hay Hêli) là nguyên tố trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu He và số hiệu ngu...

$0,00
Khí N2O - Nitrous Oxide

Nitơ oxit, thường được gọi là khí gây cười, nitơ, nitro, hoặc NOS là một hợp chất hóa học ...

$0,00
Khí SF6

SF6 là một chất vô cơ , không màu, không mùi, không dễ cháy , có độ cách điện cao, SF6 đ...

$0,00
Khí Heli

Heli (hay Hêli) là nguyên tố trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu He và số hiệu ngu...

$0,00
Khí N2O - Nitrous Oxide

Nitơ oxit, thường được gọi là khí gây cười, nitơ, nitro, hoặc NOS là một hợp chất hóa học ...

$0,00
Mới nhất
Khí Argon - Ar

Khí Argon (Ar) 99.995% Khí Argon (Ar) được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cun...

$0,00
Khí Metan - Methane - CH4

Mêtan, với công thức hóa học là CH4, là một hydrocacbon nằm trong dãy đồng đẳng ankan. Mêt...

$0,00
Khí N2O - Nitrous Oxide

Nitơ oxit, thường được gọi là khí gây cười, nitơ, nitro, hoặc NOS là một hợp chất hóa học ...

$0,00
Khí Argon - Ar

Khí Argon (Ar) 99.995% Khí Argon (Ar) được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cun...

$0,00
Khí Metan - Methane - CH4

Mêtan, với công thức hóa học là CH4, là một hydrocacbon nằm trong dãy đồng đẳng ankan. Mêt...

$0,00
Khí N2O - Nitrous Oxide

Nitơ oxit, thường được gọi là khí gây cười, nitơ, nitro, hoặc NOS là một hợp chất hóa học ...

$0,00

Khí SF6, khí Heli, Khí Metan, khí Argon, khí N2O, khí đặc biệt, khí hỗn hợp